+ - O nas CB&R Oferta Aktualności Zapytanie Kontakt

O nas


KelekDC , oferuje usługę "MINI SEJF DANYCH" jako całkowicie bezagentowe zabezpieczenie systemu IT użytkownika, zapewniające szybkie jego odtworzenie w dowolnej lokalizacji. Oferowane przez nas rozwiązanie sprawdziło się w ponad 550 tysiącach instalacji zrealizowanych na całym świecie np. US Air Force, Siemens, Suzuki, Toyota, Coca Cola, City of London.

KelekDC specjalizuje się w ochronie mikroprzedsiębiorstw np. gabinety lekarskie, kancelarie prawne, biura rachunkowe, małe hurtownie itd.

Świadczoną przez nas usługę, wykorzystującą jako "silnik" doskonale zabezpieczoną aplikację Cloud Backup & Recovery firmy ASIGRA oraz istniejące w Polsce placówki DATA CENTER, tworzącą Lokalne SEJFY DANYCH i jeden Główny SEJF DANYCH, dzielimy na:

Backup (kopiowanie i przechowywanie systemu, aplikacji, baz danych w minimum 2 różnych lokalizacjach),
Disaster Recovery Site ( przemyślane i szybkie automatyczne przywracanie systemu IT po jego awarii).

lub jako:
Prywatny Sejf Danych (Lokalne SEJF-y i Główny SEJF DANYCH w strukturach IT klienta ),
Publiczny Sejf Danych (Lokalne SEJF-y i Główny SEJF DANYCH w "chmurze" DATA CENTER ),
Hybryda czyli prywatny Lokalny SEJF DANYCH i publiczny Główny Sejf Danych.

Wdrożenie MINI SEJF-u DANCYH to najważniejszy krok dla zapewnienia WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI Twojego systemu IT. Więcej...


SEJF DANYCH to idealne zabezpieczenie IT każdego przedsiębiorstwa poprzez backup i szybkie odtwarzanie: aplikacji, danych z serwerów, komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych.


1668 wywołań(ia) od 19 marca 2015r.

Certyfikat FIPS 140-2 to najwyższy standard zabezpieczenie aplikacji i danych. POMOC !

Close

Nadrzędnym zadaniem oferowanej usługi jest ręczne lub automatyczne odtworzenie systemu IT klienta w dowolnie wskazanej lokalizacji niezależnie od stopnia uszkodzenia danych źródłowych oraz bezpieczne min 2 poziomowe przechowywanie kopii danych, aplikacji wręcz całego systemu połączone z wbudownym skanerem wyszukiwania uszkodzeń oraz możliwością testowego ich odtworzenie bez alokacji zasobów.

System MINI SEJF DANYCH obsługuje min:

systemy operacyjne WINDOWS, LINUX, UNIX, MAC OSX, NOVELL NETWARE, HP-UX, AIX, AS-400, ANDROID, APPLE IOS;
bazy danych MS-SQL, ORACLE, DB2, SYBASE, POSTGRE SQL, MYSQL;
platformy wirtualizacyjne VMWARE, ORACLE VM, MICROSOFT HYPER-V, CITRIX XEN.
"chmury" GoogleApps oraz Office365.


Cechy systemu MINI SEJF DANYCH:

Wieloplatformowość - działa w każdym środowisku IT,
Disk to Disk to Cloud - system transferu.
Bezagentowość - nie instalujemy oprogramowania na źródłach,
Backup lokalny - kopia danych operacyjnych i krytycznych,
Minimum 2 lokalizacje przechowywania - niezbędne dla prawidłowej weryfikacji i odtwarzania,
Deduplikacja - eliminacja duplikatów danych,
Disaster recovery - zapasowe centrum danych dla ich szybkiego odtworzenia w przypadkach awarii,
Bare-metal - odtworzenie całego systemu IT klienta w "gołym" środowisku,
Szyfrowanie systemu w tym wykorzystanie elektronicznego odcisku palca,
Continuos Data Protection - ciągła ochrona danych.
RTO - zminimalizowany czas odtworzenia.
RPO - zminimalizowana prakycznie do zera ilość utraconych danych.

Close

KelekDC

Platformą KelekDC jest zarządzana przez firmę i zajmuje się świadczeniem usług w zakresie IT a szczególnie wdrażaniem, w obszarze mikro-przedsiębiorstw działających w Wielkopolsce, bezagentowego systemu ochrony danych MINI SEJF DANYCH stosującego jako "silnik" aplikację Cloud Backup & Recovery firmy ASIGRA.
NIP:


Zespół specjalistów zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii z zakresu IT to:

Jan

dr inż.

kierownik biura

Piotr

mgr inż.

serwisant IT

Andrzej

mgr inż.

konsultant IT

Close

Kanadyjski koncern ASIGRA Inc.

ASIGRA jest od ponad 28 lat wiodącym dostawcą oprogramowania do tworzenia rozproszonych kopii zapasowych.
Pierwsze oprogramowanie dzielonej między kilku użytkowników publicznej chmury udostępniła już w 1986 roku.
W 1993 roku jako pierwsza firma na rynku zaoferowała usługę przyrostowej kopii zapasowej w chmurze publicznej oraz lokalną i globalną deduplikację z dodatkową kompresją.
W roku 1995 udostępniła chmurę publiczną z architekturą systemu zorientowaną na usługi, kodowanie danych podczas pracy oraz szyfrowanie magazynowanych danych.
Już w 2003 roku zapewniła automatyczną naprawę uszkodzonych danych gwarantującą odzyskanie danych.
W 2006 roku ASIGRA zaoferowała prywatną i publiczną ciągłą ochronę danych bez użycia agentów a w 2007 roku rozszerzyła ją na 64-bitowe środowiska dodając zintegrowany system łączenia chmury prywatnej i publicznej, rozproszenie kopii zapasowych na żądanie oraz automatyczny system migracji danych uzyskując dla oferowanej w ramach naszego systemu SEJF DANYCH aplikacji Cloud Backup & Recovery, wydany przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych, certyfikat bezpieczeństwa FIPS 140-2.
Amerykański TechTarget ogłosił wyniki dziewiątej edycji Quality Awards w kategorii top enterprise backup application for 2014.
W rankingu Storage Magazine w kategorii Enterprise Backup zwycięstwo odniosła ASIGRA.
Close

MINI SEJF DANYCH


Uwaga - linki !
Prawie wszystkie wytłuszczone brązowe teksty i obrazki są linkami do "wyskakujących okienek" zawierających szczegółowe informacje.
Close

Certyfikat FIPS 140-2

Standard FIPS (Federalny Standard Przetwarzania Informacji, ang. Federal Information Processing Standard) 140-2 jest standardem sformułowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych opisującym wymagania w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa wobec produktów informatycznych do przetwarzania danych.
Standard FIPS 140-2 odnosi się do wszystkich produktów służących do przechowywania lub przesyłania istotnych danych. Do produktów tych zaliczają się m.in. urządzenia do szyfrowania łączy, dyski twarde, dyski flash oraz inne wymienne pamięci masowe. Wśród produktów znajduje się także oprogramowanie służące do szyfrowania przesyłanych lub magazynowanych danych.

W Stanach Zjednoczonych Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) wymaga, aby wszystkie krajowe agencje korzystały z produktów zgodnych ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 2 w celu zapewnienia ochrony danych określanych jako Istotne, ale niezastrzeżone przechowywanych w systemach komputerowych i telekomunikacyjnych (w tym systemach przetwarzania mowy).

W Kanadzie Agencja ds. Bezpieczeństwa Łączności (CSE) wymaga, aby wszystkie krajowe agencje korzystały z modułów kryptograficznych standardu FIPS 140-2 na poziomie 2, w celu zapewnienia ochrony danych określanych jako Informacje chronione (klasy A lub B), przechowywanych w systemach komputerowych i telekomunikacyjnych (w tym systemach przetwarzania mowy).

W Wielkiej Brytanii Grupa ds. Bezpieczeństwa Komunikacji Elektronicznej (CSGE) zaleca zastosowanie modułów kryptograficznych zgodnych ze standardem FIPS 140 Validated.

Firmy cywilne z całego świata, współpracujące z organizacjami rządowymi Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Wielkiej Brytanii, są także zobowiązane do zapewnienia zgodności używanych produktów ze standardem FIPS 140-2. Ponadto na całym świecie wzrastają wymagania w zakresie zapewnienia zgodności ze standardem FIPS 140-2 w sektorze firm, głównie w przypadku branży finansowej, ochrony zdrowia i edukacji oraz zdywersyfikowanych pionowo przedsiębiorstw infrastrukturalnych. Firmy te, z własnej inicjatywy, przestrzegają wysokich standardów ochrony danych. W przypadku tych firm dostrzeżony został rygorystyczny charakter standardu FIPS-140, dzięki czemu stanowi on preferowany standard bezpieczeństwa w zakresie szyfrowania.
Close

Konfiguracja i obsługa usługi MINI SEJF DANYCH.

Zasadniczo oprogramowanie systemu MINI SEJF DANYCH składa się z 3 aplikacji: DS-Client, DS-System + DS-Operator, DS-User.

DS-Client, instalowany bezagentowo na dowolnym komputerze istniejącym w sieci LAN klienta, służy do konfigurowania zasad zabezpieczenia systemu IT klienta w aspekcie:
- kopiowania danych (co i kiedy ma być kopiowane),
- tworzenia Lokalnego Sejfu skompresowanych Danych,
- szyfrowania i wysyłania skompresowanych zdeduplikowanych danych do Głównego Sejfu Danych,
- przechowywania zaszyfrowanych kopii - retencji (ile wygenerowanych kopii przechowywać i jak długo),
- ich odzyskiwania (wybór generacji kopii i miejsca odtworzenia).

DS-System, konfigurowany przez DS-Operator, zainstalowany "obok" obsługiwanego Głównego Sejfu Danych:
- współpracuje tylko z konkretnym DS-Clientem (sprawdza hasła, "elektroniczny odcisk palca"),
- przechowuje zaszyfrowaną i glodalnie zdeduplikowaną kopię systemu IT,
- chroni przed nieuwierzytelnionym dostępem do zaszyfrowanych danych,
- umożliwia odtworzenie uszkodzonego systemu IT klienta w dowolnej lokalizacji i na dowolnym sprzęcie.

DS-User, konsola GUI (java) instalowana na dowolnie wybranym komputerze mającym dostęp do sieci internetowej www, służy po uwierzytelnieniu do zewnętrznego konfigurowania aplikacji DS-Client.

Close

Zabezpieczenie MINI SEJF-u DANYCH przed dostępem osób nieuprawnionych.


DS-Client,
 • Szyfrowanie systemu:
  • 2 poziomy haseł dostępu (ogólne - grupowe i prywatne),
  • "elektroniczny odcisk palca" generowany podczas zarejestrowania każdej instalacji (zawiera IP, MAC ...).
 • Przekazywanie skompresowanych danych do DS-System wyłącznie jako zaszyfrowanych indywidualnym kodem (ASE 256).
 • Protokół transmisji do DS-System szyfrowany VPN lub SSL.
 • 2 niezależne lokalizacje przechowywania kopii.

DS-System,
 • Wszystkie przechowywane dane są zaszyfrowane.
 • Dostęp do danych wyłącznie z panelu DS-Client.
 • Autoryzacja lokalizacji i uprawnień DS-Client (hasła i "elektroniczny odcisk palca").

Close

Dostępność systemu IT.


Dostępność to określana procentowo zdolność systemu do poprawnego wykonywania powierzonych mu zadań.

Wysoka dostępność (99,999% poprawnego funkcjonowania - 5 klasa ) to maximum 5 minut złego funkcjonowania systemu w roku, (365 dni w roku po 24 godziny).

Zapewniają ją min:
 • backup i recovery całego systemu IT w dowolnej lokalizacji,
 • wysoka niezawodność funkcjonowania zainstalowanego sprzętu (serwerów, storage itd),
 • odpowiednio zabezpieczone aplikacje,
 • redundacja - zwielokrotnienie zasobów oraz używanych aplikacji,
 • profesjonalny serwis 24h/365 dni w roku z szybkim czasem reakcji.